.

.

Pages

Thursday, August 16, 2012

Jaya Mangala Gatha

Bahum. sahas.sa. ma.bhinim.mita sa.yudhantam..
Girime.khalam. udi.ta. ghora. sase.na. maram..
Dana.di. dhamma. vi.dhina. jitava. munindo..
Tam te.jasa. bhavatu. te.. jayaman.galani..

Mara.tire.ka. ma.bhiyuj.jhita sab.barattim..
Gorampa.nala.vaka. makkhama.thaddha. yakkam..
Khanti. sudhan.ta. vi.dhina. jitava. munindo..
Tam te.jasa. bhavatu. te.. jayaman.galani..

Nala.girim. gaja.varam. atimat.ta. bhutam..
Davaggi. cakka'.masa.niva su.daru.nantam..
Mettam.buse.ka. vi.dhina. jitava. munindo..
Tam te.jasa. bhavatu. te.. jayaman.galani..

Ukkhi.ta. khagga. ma.tihat.tha. suda.runantam..
Dhavam. ti. yoja. napa. tham'.guli.mala. vantam..
Iddhi.bhisan.khata.mano. jitava. munindo..
Tam te.jasa. bhavatu. te.. jayaman.galani..

Katva.na. kat.thamu.daram. iva gab.bhiniya..
Cincaya. duttha. vacanam. jana.kaya. majjhe..
Sante.na. so.mavi.dhina. jitava. munindo..
Tam te.jasa. bhavatu. te.. jayaman.galani..

Saccam. viha.ya. ma.tisac.caka va.daketum..
Vadabhi.ropi.tamanam. ati.andha.bhutam..
Panna.padi.pa. ja.lito. jitava. munindo..
Tam te.jasa. bhavatu. te.. jayaman.galani..

Nando.panan.da. bhu.jagam. vibudham. mahiddhim..
Puttena. thera. bhuja.gena. dama.payanto..
Iddhu.pade.sa. vi.dhina. jitava. munindo..
Tam te.jasa. bhavatu. te.. jayaman.galani..

Dugga.hadit.thi. bhu.jage.na. sudat.tha. hattham..
Brahmam. vi.suddhi. juti.middhi ba.kabhi.dhanam..
Nana.gade.na vi.dhina. jitava. munindo..
Tam te.jasa. bhavatu. te.. jayaman.galani..

Eta'.pi. buddha. ja.yaman.gala at.thagatha..
Yo vacako di.nadine. sarate. ma.tandi..
Hitva.na. ne.kavi.vidha.ni. c'upad.davani..
Mokkham. sukham. adhi.gamey.ya. naro. sapanno..


Dengan bersenjatakan seribu tangan yang dicipta
Mara menunggang Girimekhala, gajah yang ganas dan meraung-raung,
Hyang Buddha telah menaklukkan ia dengan pasukannya,
Dengan karuniaNya, semoga Kemenangan yang menggirangkan ada padamu.

Lebih hebat dari Mara adalah yaksa Alavaka, bodoh dan berkepala batu,
Yang bertempur dengan Buddha sepanjang malam,
Hyang Buddha telah menaklukkannya dengan kesabaran (Khanti) dan Pengendalian Diri (Sudhanta),
Dengan karuniaNya, semoga Kemenangan yang menggirangkan ada padamu.

Nalagiri, gajah yang berpengaruh, mabuk hebat,
Tengah mengamuk bagaikan kilat disertai petir,
Dengan memercikan Metta-tirta, Hyang Buddha telah menaklukkan binatang ganas ini,
Dengan karuniaNya, semoga Kemenangan yang menggirangkan ada padamu.

Dengan pedang terhunus sejarak k.19 mil,
Angulimala yang jahat berlari-lari,
Hyang Buddha telah menaklukkan dengan Kekuatan Gaib (Iddhi),
Dengan karuniaNya, semoga Kemenangan yang menggirangkan ada padamu.

Dengan mengikat perutnya dengan kayu-kayu bakar dan berpura-pura mengandung,
Cinca menggunakan kata-kata kasar menuduh dengan keji di tengah-tengah satu pertemuan,
Hyang Buddha telah menaklukannya dengan Ketenangan (Santi) dan kemurahan hati (Soma),
Dengan karuniaNya, semoga Kemenangan yang menggirangkan ada padamu.

Saccaka yang congkak, buta akan kesunyataan, adapun sebagai satu panji dalam permusyawaratan,
Khayalnya telah dibutakan oleh perdebatannya sendiri,
Dengan memancarkan lampu Kebijaksanaan (Panna), ia, Hyang Buddha telah menaklukkannya,
Dengan karuniaNya, semoga Kemenangan yang menggirangkan ada padamu.

Nadopananda, ular yang bijaksana dan berpengaruh,
Hyang Buddha telah menaklukkannya dengan kekuatan gaib melalui siswaNya - Moggallana Thera,
Dengan karuniaNya, semoga Kemenangan yang menggirangkan ada padamu.

Sang Brahmana, Baka, yang suci murni, bercahaya dan agung,
Tangan mana telah dipagut oleh ular yang bertekun dan kukuh,
Hyang Buddha telah menaklukkannya dengan obat kebijaksanaanNya,
Dengan karuniaNya, semoga Kemenangan yang menggirangkan ada padamu.

Orang bijaksana yang setiap hari membacakan,
Mengingat dengan sungguh-sungguh delapan bait kemenangan yang menggirangkan dari Hyang Buddha.
Akan terhindar dari malapetaka bermacam-macam,
Dan akan memperoleh Berkah Nibbana.

No comments: