.

.

Pages

Monday, January 02, 2006

10 Perbuatan Baik (Kusala Kammapatha)

Di dalam konsep buddhis, Ada 10 perbuatan baik yang apabila dilakukan akan lebih cepat berbuah karma baik.

1. Berdana (Dana)
2. Bermoral (Sila)
3. Meditasi (Bhavana)
4. Menghormat orang yang patut dihormati (Apacayana)
5. Melayani orang yang patut dilayani (Veyyavacca)
6. Pemberian jasa (Pattidana)
7. Turut bahagia atas kebaikan orang lain (Pattanumodana)
8. Mendengarkan Dhamma (Dhamma Savanna)
9. Membabarkan Dhamma (Dhamma Desana)
10. Mengarahkan pada pandangan benar (Ditthijju kamma)

No comments: