.

.

Pages

Friday, January 27, 2006

HUKUM KAMMA


Kamma dalam bahasa Pali atau Karma dalam bahasa Sansekerta terdiri dari 4 Kategori besar (Ringkasan) :

1. Kamma berdasarkan Fungsi :
a. Kamma Penghasil (Janaka Kamma)
b. Kamma Penguat (Upatthambaka Kamma)
c. Kamma Pelemah (Upapidaka Kamma)
d. Kamma Penghancur (Upaghataka Kamma)

2. Kamma berdasarkan Kekuatan/Hasilnya :
a. Kamma berat (Garuka Kamma)
b. Kamma yang sesaat sebelum kematian (Asanna Kamma)
c. Kamma kebiasaan (Acinna Kamma)
d. Kamma lemah (Katatta Kamma)

3. Kamma berdasarkan Waktu :
a. Kamma yang berbuah langsung pada kehidupan sekarang (Ditthadhammavedaniya Kamma)
b. Kamma yang berbuah langsung pada kehidupan berikutnya (Upapajjavedaniya Kamma)
c. Kamma yang berbuah pada kehidupan-kehidupan berikutnya atau waktu tak tentu (Aparapariyavedaniya Kamma)
d. Kamma yang gagal berbuah (Ahosi Kamma)

4. Kamma berdasarkan Tempat terjadinya :
a. Kamma buruk (Akusala Kamma) pada alam-alam penuh nafsu (Kamavacara)
b. Kamma baik (Kusala Kamma) pada alam-alam penuh nafsu (Kamavacara)
c. Kamma baik pada alam berbentuk (Rupavacara)
d. Kamma baik pada alam tanpa bentuk (Arupavacara)

No comments: